ODRŽAN PRVI MEMORIJAL JASMIN DŽINDO

Ocijeni
(1 Glasaj)

Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, u organizaciji Filozofskog društva Theoria, održan je Prvi memorijal Jasmin Džindo. Memorijal je održan u punoj svečanoj dvorani Filozofskog fakulteta, a o prof. dr. Jasminu Džindi su govorili prof. dr. Samir Arnautović, prof. dr. Damir Marić i doc. dr. Mirza Mejdanija. Kroz izlaganje različnih aspekata rada Jasmina Džinde, prisutni su mogli čuti i brojne podatke o tome kako je život jednog znanstvenika vezan za njegov teorijski rad. U tom smislu, Jasmin Džindo je primjer intelektualca koji je djelavao kako teorijski, tako i društveno angažirano. Takvim svojim angažmanom, doprinosio je Dobru zajednice u kojoj je živio i bio okrenut edukaciji mladih ljudi da svoje aktivnosti ne usmjeravaju samo na osobnu korist.

Kao što je rečeno u toku Memorijala, djelo Jasmina Džinde je prisutno i izvan granica Bosne i Hercegovine. Čaopisi u Italiji, kao i univerziteti u ovoj zemlji i Hrvatskoj u svojim redovnim aktivnostima imaju ugrađene rezultate rada Jasmina Džinde. Naravno, pored svega, Džindo je ostavio neizbrisiv trag u radu Filozofskog društva Theoria, sudjelujući u našim aktivnostima i na simpozijima koje smo organizirali u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Kao dopredsjednik Skupštine i Društva, on je ostavio i neizbrisive tragove u organizaciji FDT. Pokazao je da pitanje znanja i znanstvenog rada nije nužno ograničeno disciplinarnim pristupom. Kao lingvista i filolog, on je dao doprinos shvatanju filozofije i znanosti na jedan osoben način, svjedočeći svojim radom o tome da je u interdisciplinarnim projektima mogućno i nužno pokazati jedinstvo znanja i znanstvenih ideja.
U radu memorijala su, pored izlagača, aktivno sudjelovali i kolegice i kolege Jasmina Džinde sa Filozofskog fakulteta, profesori sa kojima je on proveo godine zajedničkog rada. Filozofsko društvo Theoria će nastaviti sa obilježavanjem sjećanja na našeg istaknutog člana, prijatelja i kolege. U tom smislu ćemo i narednih godina govoriti o aspektima znanstvenog rada misli Jasmina Džinde.

 

Čitano 1539 puta