Završna razmatranja 11. internacionalnog filozofskog simpozija 'Ideja Evrope-BH Telecom' su simbolički vođena u zatvorenom Zemaljskom muzeju BiH 01. novembra u Botaničkoj bašti, gdje je posebno razmatrano pitanje perspektive bh. društva u evropskim integracijama.

U Sjenici u organizaciji Ustanove za kulturu održan je skup, u povodu godišnjice od smrti profesora emeritusa Rasima Muminovića (1935-2012).

Internacionalni filozofski simpozijum pod nazivom 'Ideja Evrope-BH Telecom', njegovo 11. izdanje, biće održano od 29. oktobra do 01. novembra na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, u organizaciji Filozofskog društva 'Theoria'.