U petak 27. 12. 2013. održana je godišnja skupština Filozofskog društva Theoria.

Završna razmatranja 11. internacionalnog filozofskog simpozija 'Ideja Evrope-BH Telecom' su simbolički vođena u zatvorenom Zemaljskom muzeju BiH 01. novembra u Botaničkoj bašti, gdje je posebno razmatrano pitanje perspektive bh. društva u evropskim integracijama.

U Sjenici u organizaciji Ustanove za kulturu održan je skup, u povodu godišnjice od smrti profesora emeritusa Rasima Muminovića (1935-2012).