Internacionalni filozofski simpozijum pod nazivom 'Ideja Evrope-BH Telecom', njegovo 11. izdanje, biće održano od 29. oktobra do 01. novembra na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, u organizaciji Filozofskog društva 'Theoria'.

U povodu održavanja XI internacionalnog filozofskog simpozija “IDEJA EUROPE - BH TELECOM” obavještavamo Vas da će u ponedjeljak, 21. oktobra/listopada 2013. godine, s početkom u 12 sati, Filozofsko društvo "Theoria" organizirati press konferenciju u Centru za kulturnu i medijsku dekontaminaciju, Kampus Univerziteta u Sarajevu.

 

U organizaciji Filozofskog društva Theoria BiH (FDT) od 29. oktobra do 01. novembra 2013. godine u Sarajevu održat će se Internacionalni simpozij na temu “IDEJA EUROPE“ - BH Telecom.