Dana 26. 03. 2013 u Svečanoj sali Dekanata Filozofskog fakulteta u Sarajevu održan je kolokvij na temu „Filozofska misao u Bosni i Hercegovini danas“ u organizaciji Vijeća doktorskog studija „Filozofija i evropski identitet“ i Filozofskog društva Theoria.

Pod predsjedavanjem doc. dr. Preljević Vahidina u utorak 18. 12. tekuće godine održana je Skupština Filozofskog društva Theoria, na kojoj su usvojeni izvještaji za 2012. godinu i Program rada za 2013. godinu.

U ponedeljak, 12. 11. 2012. godine u Svečanoj sali Filozofskog fakulteta u Sarajevu održana je promocija zbornika radova sa XXVIII Internacionalnog Hegelovog kongresa. Zbornik naslovljen „Hegel und die Moderne“ objavljen je u prestižnoj njemačkoj izdavačkoj kući Akademie Verlag u ediciji Hegel-Jahrbuch koja od 1961. godine objavljuje radove sa najznačajnijeg internacionalnog simpozija posvećenom Hegelu.