„Moderna i sekularizacija“ naziv je 10. internacionalnog filozofskog simpozija koji će biti održan u Sarajevu od 18. do 20. maja 2012. godine u organizaciji Filozofskog društva „Theoria“, Univerziteta u Sarajevu i R&D centra Univerziteta u Sarajevu.

Godišnja Skupština Filozofskog društva Theoria (FDT) održana je 10. 12. 2010. godine u prostorijama Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Predsjednik FDT prof. dr. Samir Arnautović i pedsjednik Skupštine doc. dr. Vahidin Preljević pozdravili su članove Društva.

Dana 26. 03. 2013 u Svečanoj sali Dekanata Filozofskog fakulteta u Sarajevu održan je kolokvij na temu „Filozofska misao u Bosni i Hercegovini danas“ u organizaciji Vijeća doktorskog studija „Filozofija i evropski identitet“ i Filozofskog društva Theoria.

Stranica 15 od 15