Publikacije

Ponekad je dovoljan samo miris tek štampane knjige da bi Vas preplavio onaj osjećaj zadovoljstva, zar ne?

U želji da omogućimo ljubiteljima knjige da u što kraćem roku i po najpovoljnijim uvjetima dođu do najnovijih naslova, F.D. Theoria će zainteresiranim ponuditi knjige iz domena filozofije, sociologije, religije i duhovnosti, istorije i kulture u najširem smislu.

Preko 100 održanih promocija knjiga, simpozija, debata, foruma, organizacija u okviru projekata i sve prepoznatljivijim i uspješnijim izdavačkim profilom, F.D. Theoria je svih ovih godina od svoga postanka nezaobilazna u kulturnoj sceni Bosne i Hercegovine.

F.D. Theoria vam nudi kupovinu sa popustima!

Pružamo vam mogućnost da preko naše web knjižare kupite knjige kao poklon - www.fdt.ba  

Transcendentalna filozofija i odrednice moderne,

Samir Arnautović

- Transcendentalna filozofija i odrednice moderne predstavlja pokušaj promišljanja moderne iz polazišta u transcendentalnoj filozofiji.  U "Predgovoru" autor o knjizi kaže: " Bez pretenzije davanja konačnih odgovora, pokušao sam jasno utvrditi konzekvence transcendentalne filozofije u odrednicama moderne, proširujući ova pitanja na problematiziranje kraja moderne i perspektive odnosa koji odatle slijede..."

Knjiga uz Predgovor, Uvod, Sažetak te popis literature, obrađuje sljedeće teme:

1. Zasnivanje moderniteta u filozofiji Immanuela Kanta, str. 27-49.

2. Pojam slobode u Schellingovoj filozofiji, str. 51-69.

3. Metafizičko utemeljenje znanja u filozofiji Franza Brentana, str. 71-107.

4. Filozofija i hereza, str. 109-130.

5. Blumenbergovo zasnivanje hermeneutike znanosti, str. 131-169.

6. Značenja otvorenosti moderne kulture, str. 171-197.

7. Transcendentalna filozofija, evropski identitet i duh Evrope, str. 199-217.

Razmeđa Hegelove filozofije

Samir Arnautović

- Kroz tumačenje Hegelove filozofije sarajevski filozof Samir Arnautović nudi mogućnosti sagledavanja perspektiva filozofijskog mišljenja danas i određenja glavnih tokova filozofijske misli u savremenom svijetu. Time radi jasnu distinkciju filozofije i savremenih društveno-političkih teorija, koje se pokušavaju utemeljiti na polazištima postmodernih nastojanja i pragmatizma. Hegelova misao se na ovaj način pokazuje i danas jednom od vodilja filozofijskog mišljenja i orijentiranja u smjeru temeljnog promišljanja zbilje.

Klasici metafizike

Jure Zovko

- Odabir klasika metafizike priređen je sa svrhom da njihova standardna djela posluže kao orijentir u tematiziranju metafizičkih pitanja koja prožimaju i zaokupljaju ljudsko biće te da čitatelji(ce) u njima pronađu ono što ima trajnu i neprolaznu vrijednost. Čitajući klasike suočavamao se s mogućnošću otkrivanja istine o tradiciji kojoj pripadamo, ali i istine koja je u njoj sadržana.

Etika i životinje

Damir Marić

- Knjiga Damira Marića Etika i životinje upravo dokazuje da je u historiji filozofije postojao neprestani interes za ova pitanja, iako je antropocetnička struja bila dominantna. Autor je na pregledan način pokazao brojna stajališta mislilaca od antike do današnjih dana, kako onih sklonih tako i onih nesklonih životinja. Naročitu pažnju je obratio na one filozofe, poput npr. Plutarha i Porfirija, čija su učenja o moralnom statusu životinja zbog diktata antropocentrizma od strane historičara filozofije najčešće bila potisnuta na marginu. Također je detaljno obrazložio stanovišta Petera Singer i Toma Regana, najuticajnijih savremenih etičara na ovom polju. Knjiga na naše prostore donosi jednu novu, u svijetu veoma aktuelnu temu, a pored toga napisana je čitko uz očigledno poznavanje obimne literature.