Dana 26. 03. 2013 u Svečanoj sali Dekanata Filozofskog fakulteta u Sarajevu održan je kolokvij na temu „Filozofska misao u Bosni i Hercegovini danas“ u organizaciji Vijeća doktorskog studija „Filozofija i evropski identitet“ i Filozofskog društva Theoria.

U Svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu je u petak 27. januara 2012. godine upriličena promocija knjige pod nazivom „Geneza kopernikanskog svijeta“ autora Hansa Blumenberga – preveo prof. dr. Samir Arnautović; Zagreb, 2010. (Demetra – filosofska biblioteka Dimitrija Savića).

U četvrtak 25. aprila 2013. godine s početkom u 13,00 sati u svečanoj sali Filozofskog fakulteta u Sarajevu bit će  promoviran prvi broj magazina za znanost i kulturu “Forum znanja”.

Stranica 4 od 4