O knjizi su, pored autora, govorili: dr. sc. Jure Zovko, profesor Odjela za filozofiju Zadarskog sveučilišta i predsjednik Hegelovog društva u Hrvatskoj, i Ante Sesar, sekretar Hegelovog društva u Hrvatskoj.

U svom uvodnom izlaganju dr. sc. Jure Zovko je, dajući svoj osvrt na ovo izuzetno važno i kompleksno djelo, istakao da autor pristupa jednoj interpretaciji koja se može nazvati pristupom subrancione veritatis, što je još uvijek važno i neprolazno u Hegelovoj filozofiji, te ukratko izložio sadržaje pojedinih poglavlja knjige „Razmeđa Hegelove filozofije“.

Prvo poglavlje govori o odnosu Hegela i Schellinga, drugo o fenomenologiji duha, treće o slobodi, odnosno napretku svijesti o slobodi, četvrto o znanju i nauci, peto o metafizici kod Hegela, šesto poglavlje posvećeno je internacionalizmu, sedmo o državi, te osmo o totalitetu, odnosno o sveukupnosti. Zovko je izlaganje zaključio kazavši kako i kod nas polahko dolazi kritičko mišljenje, te kako je Arnautovićevo djelo fenomenalno, hegelovsko.

„Kroz tumačenje Hegelove filozofije bh. filozof Samir Arnautović nudi mogućnosti sagledavanja perspektiva filozofijskog mišljenja danas i određenja glavnih tokova filozofijske misli u savremenom svijetu. Time radi jasnu distinkciju filozofije i savremenih društveno-političkih teorija, koje se pokušavaju utemeljiti na polazištima postmodernih nastojanja i pragmatizma. Hegelova misao se na ovaj način pokazuje i danas jednom od vodilja filozofijskog mišljenja i orijentiranja u smjeru temeljnog promišljanja zbilje“, navodi se u recenziji knjige.

Izdavač knjige pod nazivom „Razmeđa Hegelove filozofije: Hegelovo mišljenje duha i realiteta zbilje” je Naklada Jurčić (Hrvatska).