ČASOPISI2020-11-23T15:49:30+01:00

ČASOPISI

UPUTE ZA AUTORE

Časopis za filozofiju „Theoria“ poziva autore da šalju svoje radove iz oblasti filozofije.

U časopisu će se objaviti radovi koji se mogu kategorizirati kao: članci (izvorni znanstveni članci, pregledni znanstveni članci, stručni članci),,osvrti, prikazi, prijevodi.

Časopis za filozofiju „Theoria“ indeksiran u CEEOL bazi podataka.

Go to Top