Link za preuzimanje: Theoria-Časopis za filozofiju br. 8