Sadržaj

Mišo Lj. Kulić,
Filozofija ineoliberalne konsekvence stvaranja prekarnog rada i kulture
5
Džana Rahimić Bužo,
Tolerancija i Sokratov etički identitet
25
Dragana V. Todoreskov, Aleksandra Đurić
BosnićInterkulturalni dijalog u svetlu politike različitosti: Laslo Blašković i Laslo Vegel
39
Đuldina Kurtović,
Uloga individualiteta u kontekstu dijaloga moderne
59

Časopis za filozofiju br.3 možete preuzeti na ovom linku