Sadržaj

Mišo Lj. Kulić,
Filozofija, socijalizam i neoliberalizam
5
Haris Cerić,
Strip u socijalizmu: Kapitalistički šund ili edukativno štivo?
31
Džana Rahimić Bužo,
Socijalizam i svijet tehnike
46
Dragana V. Todoreskov,
Milorad Đurić, Socijalistiĉka književnost (ne)moć politiĉkog diskursa
56
Đuldina Kurtović,
Socijalistički karakter obrazovanja
75

Časopis za filozofiju br.2 možete preuzeti na ovom linku