Dana 26. 03. 2013 u Svečanoj sali Dekanata Filozofskog fakulteta u Sarajevu održan je kolokvij na temu „Filozofska misao u Bosni i Hercegovini danas“ u organizaciji Vijeća doktorskog studija „Filozofija i evropski identitet“ i Filozofskog društva Theoria.

Kolokviju su prisustvovali predavači doktorskog studija „Filozofija i evropski identitet“, doktoranti i studenti sa Odsjeka za filozofiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu.

U uvodnom izlaganju, prof. dr. Damir Marić je istakao kako je teško govoriti o ovoj temi s obzirom na nedostatak informacija o znanstvenim zbivanjima, znanstveno-israživačkom radu i izdavaštvu na sveučilištima u Bosni i Hercegovini. S druge strane, dostupne informacije su nedostatne i neažurirane što svjedoči o nedostatku koncepata studijskih programa i isporučuje jednu kaotičnu sliku o statusu i pitanju filozofske misli u Bosni i Hercegovini danas.

U diskusiji koja je uslijedila nakon uvodnog izlaganja, profesor Jure Zovko je pokušao ukazati na pozitivne primjere koji se odnose na izdavaštvo i organizaciju međunarodnih simpozija i konferencija u kojima jasno prednjači Filozofsko društvo Theoria iz Sarajeva koje zahvaljujući angažmanu svojih članova uspijeva ostvarati izvanredne znanstvene rezultate na međunarodnoj razini.

Međutim, kada se u obzir uzme jedan širi kontekst, jasno je da angažman pojedinaca ne može označiti nešto što bismo nazvali filozofskom mišlju u Bosni i Hercegovini danas, ali da taj angažman može biti ishodište jednog alternativnog koncepta koji predstavlja iskorak u stvaranju jednog povoljnijeg ambijenta u procesu razvoja filozofske misli u Bosni i Hercegovini.

Ključno pitanje koje se provlačilo kroz diskusiju je pitanje odgovornosti za stanje u društvu koje je ocijenjeno kao moralna kriza društva.

U tom smislu, doktorandica Nina Đikić je ukazala na problem odgovornosti akademske zajednice za krizu u okviru humanističkih znanosti i njihovo izguravanje na samu marginu društvenih i akademskih zbivanja, a što rezultuje nedostatkom jednog ozbiljnog diskursa znanstvene prakse iz te oblasti.

Profesor Samir Arnautović je također ukazao na problem i pitanje odgovornosti akademske zajednice za stanje u svim znanstvenim oblastima, te istakao da je to problem koji generira jednu sveopću društenu, a prije svega moralnu krizu društva u kojemu živimo.

Doktorandica Enisa Mešić je iznijela zaključke svog kratkog istraživanja koje je, prije svega, bilo fokusirano na prikupljanje informacija o objavljenim knjigama, studijama i znanstvenim člancima, istakavši da je praksa današnjice da se pod pojam filozofije podvode razni teorijski koncepti ukazujući na nedostatak sustava kriterija vrednovanja znanstveno – istraživačkog rada Prof. dr. Damir Marić poduprijeo je ove navode istakavši da je to posljedica prakse da se filozofijom sve više bave ljudi koji su, zapravo nefilozofi.

Problem neuvezanosti sustava visokog obrazovanja, kako navodi doktorandica Mirsada Fatić, jedan je u nizu problema koji stvaraju jaz u komunikaciji i nepostojanje dijaloga kao bitnih faktora znanstvene razmjene.

Zajednički zaključak kao rezime kolokvija mogao bi se shvatiti kao neminovni i sveobavezujući zadatak preuzimanja odgovornosti za postojeće stanje u oblasti humanističkih znanosti, te jačanje alternativnih koncepata na mikrorazini koji su prepoznati kao potencijalni izlazi iz krize u kojima se nalazi filozofska misao u Bosni i Hercegovini danas.