Prema planu rada za ovu godinu, FDT najavljuje organizaciju Ljetnog kursa filozofije u Dubrovniku. Kurs bi bio organiziran od 26. 7. do 2. 8. 2020. u prostoru IUC Dubrovnik, prema ranijim dogovorima o suradnji naše dvije organizacije. Rok za prijavu sudjelovanja je 25. 6. 2020. Za sve sudionike kursa FDT obezbjeđuje kvalitetan smještaj u neposrednoj blizini stare jezgre grada. Troškove smještaja, boravka i puta snose sudionici. Svi troškovi plaćaju se davaocu usluga i FDT u tom pogledu ne preuzima nikakve obaveze niti postavlja zahtjeve.
Uz predočenje i dostavu putne dokumentacije radi rezervacije smještaja, sudionici su, eventualno, dužni dostaviti i drugu dokumentaciju koju nadležne institucije Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske budu zahtijevale (studenti/studentice i index). Putnu dokumentaciju zainteresirani dostavljaju prilikom prijave svog sudjelovanja. Broj sudionika je ograničen.
Održavanje skupa je limitirano epidemiološkom situacijom u regionu i strogo određeno pridržavanjem svih mjera koje budu nalagale nadležne institucije.
Sudjelovanje možete prijaviti na mail adresu [email protected], nakon ćega ćete dobiti upute o kontaktiranju naših suradnika u cilju potpune i adekvatne prijave. Šire informacije zainteresirani će dobiti nakon što potvrdimo ispunjenje organizacijskih uvjeta za realizaciju kursa (broj sudionika, povoljni epidemiološki uvjeti i sl.).