Drugi dan filozofskog simpozija “Ideja Evrope i Evropske unije” donio je referate koji su nastavili razmatranja odnosa ideje Evrope i institucija Evropske unije, kao i veoma zanimljive i sadržinski misaono ispunjene rasprave o problemu Evrope danas. Tematizirana je i pozicija filozofije u suvremenim uvjetima Evrope i evropske znanstvene misli. Posebno je istaknut značaj filozofske misli za utemeljenje ideje Evrope, ali i razvoja evropskih perspektiva u smislu uspostavljanja evropskog identiteta i stvaranja evropske perspektive kao budućnosne društvene zbiljnosti. Drugi radni dan izlagali su Vladimir Milisavljević, Dan Đaković, Želimir Vukašinović i Miljan Popić.
Završetak drugog dana bio je ujedno i početak  završnih razmatranja koja su ispunila sadržaj simpozija u trećem danu u periodu prije održavanja Memorijala Jasmin Džindo.
Svi sudionici simpozija istakli su izuzetan značaj teme koja je razmatrana, kao i mišljenja koja su odredila tok simpozija. Posebno je naglašena izuzetna uloga FDT kao organizatora, te visoka akademska razina na kojoj je simpozij vođen i koja ga je ispunila.
Simpozij je završen trećeg radnog dana u raspravama koje su tematizirale sve referate i teme koje su bile izlagane.