U ponedjeljak 29. decembra 2014. sa početkom u 15,30 sati održana je Skupština Filozofskog društva “Theoria”. Sjednicu je vodio predsjednik Skupštine prof. dr. Vahidin Preljević.

U toku rada Skupštine, usvojen je Izvještaj predsjednika društva za period 2014. godine, kao i program rada za 2015. godinu. Jednoglasno su prihvaćeni i prijedlozi za nove mandate u Društvu. Predsjednik Filozofskog društva Theoria u narednom periodu će ostati prof. dr. Samir Arnautović, dok će funkciju potpredsjednika obavljati prof. dr. Jasmin Džindo. Novi predsjednik Skupštine je prof. dr. Damir Marić, dok će funkciju potpredsjednika obavljati prof. dr. Vahidin Preljević. Poslove sekretara FDT-a u narednom periodu će obavljati Džana Rahimić-Bužo.

Na sjednici je vođena rasprava i o objektivnim problemima koje Theoria ima u svom radu, kao i o mogućnostima prevladavanja ovih poteškoća. Posebno je istaknuta važnost pokretanja časopisa “Theoria”, kao i angažiranja mlađih ljudi i članova Filozofskog društva Theoria u aktivnostima i afirmaciji Društva. Skupština FDT-a se zahvaljuje na podršci svih onih koji su dali svoj doprinos realizaciji naših aktivnosti, sa željom da se suradnja nastavi i u narednim godinama.