Pod predsjedavanjem doc. dr. Preljević Vahidina u utorak 18. 12. tekuće godine održana je Skupština Filozofskog društva Theoria, na kojoj su usvojeni izvještaji za 2012. godinu i Program rada za 2013. godinu.

U rekapitulaciji aktivnosti realiziranih u 2012 godini, zaključeno je da je Filozofsko društvo Theoria potvrdilo svoju međunarodnu reputaciju i nastavilo trend razvoja međunarodne referentnosti.

Tom prilikom, posebno je apostrofirano da u desetoj (10) godini svog postojanja društvo svojim utjecajem i ugledom može okupiti i najreferentnija imena filozofske misli današnjeg vremena, ali i pružiti mogućnosti međunarodne promocije mladih znanstvenika u Bosni i Hercegovini.

Nažalost, konstatovano je da Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu nema kapacitete pratiti trend razvoja i međunarodne referentnosti Filozofskog društva Theoria, što dovodi u pitanje validnost filozofske zajednice u Bosni i Hercegovini i opstojnost Odsjeka za filozofiju u smislu znanstvene referentnosti.

Zaključeno je da Filozofsko društvo Theoria u svojim narednim aktivnostima ostaje otvoreno u nastojanju pomoći filozofskoj zajednici u Bosni i Hercegovini da dosegne razinu međunarodne priznatosti.