Tokom cjelodnevnog rada u utorak 17. 12. 2019., u svečanoj dvorani Filozofskog fakulteta, održane su prve dvije sesije simpozija Kultura konflikta i njeno prevladavanje V i rasprava na temu pozicioniranja filozofske misli u znanstvenom i kulturnom području Zapadnog Balkana. Kroz izlaganja i rasprave koje su prisutni mogli čuti, naznačene su karakteristike i specifičnosti konflikata u modernom svijetu, kao i aspekti prevladavanja istih. Sudionici u raspravama su apostrofirali elemente krize moderne, kao i konkretne pokazatelje društvenih kriza. U tom kontekstu, posebno su elaborirani problemi obrazovanja, kulture i politike. Veoma interesantne rasprave su vodjene o kritici liberalizma i strukturi nacionalističkog destruktivizma. Simpoziji je izazvao veliko interesovanje stručne javnosti, što je rezultiralo kvalitetnim radpravama. Tokom prvog radnog dana izlaganja su imali: Mišo Kulić, Tomislav Tadić, Džana Rahimić, Uzeir Alispahić, Selma Alispahić i Šejla Avdić. U raspravama su, pored izlagača, između ostalih, sudjelovali Samir Arnautović, Fahrudin Oručević, Armin Škrbo i drugi. Prvi radni dan simpozija završen je veoma interesantnom raspravom o poziciji filozofije u zemljama Zapadnog Balkana. Ovaj radni dio održan je u radnom prostoru restorana Kulin dvor.