Danas, u subotu 23. 1. 2021. oprostili smo se od našeg Faruka Sijarića, aktivnog, vrijednog i poštovanog člana Filozofskog društva Theoria. Faruk Sijarić je preminuo u utorak, 19. 1. 2021. Sve što se može reći o njemu, premalo je za jedan tekst. Bio je jedan od najznačajnijih bosanskohercegovačkih intelektualaca, dekan Muzičke akademije u Sarajevu koji je ovu instituciju doslovno spasio od ratnih razaranja svih vrsta, prorektor Univerziteta u Sarajevu, član brojnih iznimno uglednih međunarodnih muzičkih žirija i udruženja, profesor enciklopedijskog obrazovanja, vrhunski violinista i, što je najvažnije, dobar čovjek!
Do zadnjeg dana bio je aktivan član FDT i svojim je inicijativama davao poticaj na razvoj Društva. Na posljednjoj Skupštini FDT, koja je bila online održana, nije želio da ostane po strani, mada se, kako je rekao, nije snalazio sa mail komunikacijom. Zamolio je kolegicu da prenese njegov stav i suglasnost sa materijalom koji je bio ponuđen na glasanje i usuglašavanje. Posljednjih dana svoga života, profesor Sijarić je sugerirao da se radi na jačanju izdavačke djelatnosti i pripremama za rad nakon krize koja nas je paralizirala pandemijom koronavirusa.
Faruk Sijarić nas je ostavio tako kao da je želio poručiti da je rekao što je želio i da sada ostaje na nama da radimo ono što treba kako bi doprinijeli Dobru. Onako kako je on znao govoriti, zato jer nam ne preostaje ništa drugo, mi mu poručujemo: tvom brodu kojim si se već odaljio na pučinu, želimo mirno more, dobri duše našeg Društva. FDT će gajiti uspomenu na tvoje djelo i tvoj lik dobrog čovjeka!