Odjel za filozofiju Sveučilišta u Zadru, uz podršku fondacije Konrad Adenauer Stiftung u Hrvatskoj, organizira konferenciju Ethik in Wirtschaft und Politik. Kao pozvani predavač na ovoj konferenciji sudjeluje i predsjednik FDT prof. dr. Samir Arnautović. Profesor Arnautović će u okviru ove konferencije održati predavanje na temu Zur Relevanz der institutionalisierten Moral in der Politik?

Ovo je druga konferencija koju u suradnji sa Konrad Adenauer fondacijom organizira Odjel za filozofiju Sveučilišta u Zadru, koja okuplja znanstvenike iz više zemalja. Budući da tematizira probleme koji imaju važnost za suvremeno društvo i rješavanje aktuelnih društvenih problema, ovaj skup izaziva pozornost znanstvene i šire javnosti u Republici Hrvatskoj. Sudjelovanje Predstavnika FDT na ovom znanstvenom skupu, samo potvrđuje kontinuitet međunarodne prisutnosti našeg Društva i ugled koji ono ima u međunarodnim okvirima.

Skup će trajati dva dana (6 i 7. 6.), a počeo je obraćanjem predstavnika Sveučilišta i Konrad Adenauer Stiftunga. Za drugi dan predviđene su i interdisciplinarne rasprave, u kojima će značaj etike biti redefiniran s obzirom na globalne promjene svijeta u kojem živimo.