Predsjednik FDT Samir Arnautović, je na Skupštini Internacionalnog Hegelovog društva iz Berlina ponovo izabran u Znanstveni savjet (Beirat) najuglednijeg svjetskog društva posvećenog filozofiji Friedricha Hegela. Skupština je održana u Bochumu, za vrijeme trajanja XXXI Hegelovog kongresa i na njoj je, pored predsjednika FDT, izabrano još 12 članova Beirata iz cijelog svijeta, te tri člana Predsjedništva Društva.

Ovakvo priznanje sasvim sigurno predstavlja čast i za naše Društvo, koje je bilo organizator XXVIII Hegelovog kongresa, koji je održan 2010. u Sarajevu. Internacionalno Hegelovo drušvo iz Berlina okuplja najeminentnije stručnjake iz cijelog svijeta koji se bave Hegelovom filozofijom, ali i filozofijom uopće. Znanstveni Savjet društva je sastavljen od trinaest eksperata iz cijelog svijeta i bira se od strane svih članova Društva. Samir Arnautović je od 2006. godine član ovog Savjeta i novi izbor je samo potvrda međunarodnog uvažavanja i priznavanja njegovih znanstvenih rezultata. Izbor predsjednika FDT u eminentno tijelo ovako uglednog međunarodnog društva, za naše filozofsko društvo sasvim sigurno predstavlja i potvrdu uspješnosti našeg četrnaestogodišnjeg rada.
Internacionalno Hegelovo društvo iz Berlina spada u red najstarijih znanstvenih udruženja i sigurno najstarije filozofsko udruženje u Evropi. Ove godine je svoj rad obilježilo uspješnom organizacijom 31. Hegel-kongresa, na kojem su tematizirani svi aspekti Hegelove filozofije. Na Kongresu su govorili eksperti iz cijelog svijeta i dali svoj doprinos novom interpretiranju i sagledavanju Hegelovog djela. Referati sa Kongresa će biti objavljeni u Hegel-Jahrbuchu, koji će izaći tokom naredne godine u Njemačkoj.