Sa velikim zadovoljstvom i radošću obavještavamo javnost da je naš časopis za filozofiju “Theoria“ indeksiran u CEEOL bazi podataka.  (https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1936) Time smo još jednom dokazali ne samo prisutnost, nego i referentnost FDT u međunarodnim okvirima. Časopis Theoria je prvi časopis za filozofiju u Bosni i Hercegovini koji je indeksiran u jednoj međunarodnoj bazi podataka.

Promociju novog broja Theorie ćemo organizirati 14. 11. u 10,00 sati na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Zahvaljujemo se našim suradnicima, članovima i simpatizerima koji su nam pomogli u stvaranju časopisa za filozofiju, koji sada i defnitivno prelazi granice Bosne Hercegovine i ulazi u akademski i znanstveni svijet bez granica.