Od 28. do 31. avgusta 2014. u Muensteru je upriličena 20. konferencija Evropskog društva za filozofiju religije. Ovogodišnja konferencija je bila naslovljena temom TRANSFORMING RELIGION i okupila je najznačajnija evropska imena iz oblasti filozofije religije.

Svi referati izloženi na ovom znanstvenom skupu, odabrani su po principu “pozvanih predavača” i kriterija istraživačke referentnosti.

Na konferenciji je kao jedan od predavača sudjelovao predsjednik Filozofskog društva Theoria (FDT) prof. dr. Samir Arnautović, koji je govorio o epistemološkim aspektima odnosa religije i politike.

Aktualnost teme i istraživački rezultati koje je Arnautović izložio, pobudili su značajno interesovanje, koje je potvrđeno i kroz nove pozive za gostovanje na univerzitetima u Njemačkoj. Otvorene su i mogućnosti stipendiranja doktoranada koji imaju interes za istraživanje u oblasti filozofije religije.

Na ovaj način je FDT predstavljeno na jednom od najvećih ovogodišnjih filozofskih skupova, te je ponovno potvrđeno da ovo filozofsko udruženje ima svoje mjesto u evropskoj zajednici filozofa.

Ovogodišnja evropska konferencija Evropskog društva za filozofiju religije otvorila je neka nova pitanja u ovoj oblasti i aktualizirala historijski utjecaj i epistemološko značenje religije za suvremeno društvo. Novi interpretacijski aspekti nisu zasnovani na odbacivanju tradicijskih značenja, nego otvaranju novih interpretativnih mogućnosti relevantne literature i razumijevanja temeljnih problema.

Interes koji je konferencija pobudila, kao i značaj koji je dobila u evropskoj akademskoj zajednici i na Univerzitetu u Muensteru, samo je potvrdio da moderni, relevantni znanstveni centri poseban značaj daju području filozofijskih istraživanja, koja u osnovi polaze od klasične literature kontekstualizirane u suvremenim značenjima modernog svijeta.