U petak 27. 12. 2013. održana je godišnja skupština Filozofskog društva Theoria.

U toku rada Skupštine, usvojen je Izvještaj o radu za 2013. godinu sa finansijskim izvještajem, koji je podnio predsjednik FDT-a prof. dr. Samir Arnautović.

Istaknuti su brojni problemi sa kojima se FDT suočavalo u toku 2013., a koji će radi teške finansijske situacije, biti prisutni i naredne godine. Stoga je prihvaćen i reducirani program rada za narednu godinu, koji prema odlukama Predsjedništva može biti proširivan. Naravno, aktivnosti za narednu godinu bit će u bitnom određene finansijskim okolnostima.

Konstatirano je da FDT predstavlja osnovnu instituciju za razvoj filozofije u Bosni i Hercegovini i da kao takvo treba nastaviti sa programom svog djelovanja kroz stvaranje mogućnosti afirmacije mlađih članova. U tom smislu je predviđena i organizacija kolokvija, odnosno simpozija na kojem bi sudjelovali doktorandi studija Filozofija i evropski identitet, za koje bi to bila i mogućnost nove forme afirmiranja.

Skupština je završena zaključcima o daljem angažmanu svih članova, uz čestitke za Novu godinu svim članovima i simpatizerima Društva.