U Sjenici u organizaciji Ustanove za kulturu održan je skup, u povodu godišnjice od smrti profesora emeritusa Rasima Muminovića (1935-2012).

O Muminoviću i njegovoj ličnosti govorili su: prof. dr. Samir Arnautović, predsjednik FDT-a, prof. dr. Fahrudin Oručević, bivši ministar obrazovanja u Vladi Kantona Sarajevo, prof. dr. Šefket Krcić, sa Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, prof. dr. Refik Škrijelj, sa Državnog univerziteta u Novom Pazaru, prof. dr. Enver Halilović i mr. Fatima Poleksić-Muminović.

Prof. dr. Šefket Krcić je posebno isticao evropsku dimenziju Muminovićevog sistema i njegovu recepciju i druženje sa Blohom i Šmitom, vodećim evropskim misliocima.

Prof. dr. Samir Arnautović, bivši asistent prof. Muminovića je posebno asocirao uspomene iz studentskih dana na svog omiljenog profesora koji mu je bio inspiracija u karijeri. Za njega je Muminović najveći bošnjački filozof koji je imao evropsku reputaciju.

Prof. dr. Fahrudin Oručević je akcenat stavio na Muminovićev doprinos prosvjeti i obrazovanju u BiH, dr. Redžep Škrijelj se posebno osvrnuo na Muminovićeve knjige koje tretiraju problem Bošnjaka i Sandžaka.

Potom mr. Fatima Poleksić-Muminović je govorila brojne detalje iz trnovitog puta Muminovićeve biografije, istovremeno ona je primila i posthumnu Povelju koja je namijenjena Muminovićevom djelu.

Na skupu je pročitano pismo prof. dr. Envera Halilovića, rektora Univerziteta u Tuzli.

U svojoj besjedi podsjećajući se na prijatelja i filozofa dr. Rasima Muminovića, prof. dr. Šefket Krcić je posebno naglasio da su Sjenica i Sandžak počeli da se odužuju Rasimu Muminoviću za sva djela koja je sačinio podižući kulturu i duhovnost bošnjačkog naroda do najvećih evropskih i svjetskih visina.

Na kraju, prisutni su predložili jedan umjetnički i memorijalni projekat da grad Sjenica usvoji izgradnju dva bronzana kipa – spomen obilježje dvojici velikih evropskih filozofa Ernestu Brohu i Rasimu Muminoviću, koje treba postaviti u gradskom parku, radi podsticanja mladih da filozofski razmišljaju.

Prof. dr. emeritus Rasim Muminović preminuo je u srijedu, 24. oktobra. 2012 godine, u Sarajevu. Muminović je rođen u Trijebinama kod Sjenice 1935. godine, gdje je završio osnovnu školu.

Gazi Husrev-begovu medresu i Učiteljsku školu završio je u Sarajevu.

Studij filozofije završio je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, a postdiplomski studij etike na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Doktorsku disertaciju odbranio je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Više od 40 godina predavao je Historiju filozofije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, te na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.

Profesor Muminović je bio najistaknutije ime bh. filozofije i prvi bh. mislilac koji je osvojio referentnost i potvrđivao je u međunarodnim okvirima.

Objavio je, pored brojnih studija i rasprava u renomiranim domaćim i inozemnim časopisima, i sljedeća djela: Filozofija Ernsta Blocha , Ljudskost i povijesnost, Filozofija i praksa, Ognjen Prica – Svijest, život i partija, Ethos i ljudsko bivstvovanje, Srbizam i stradalništvo Bošnjaka, Fenomenologija srpske genocidne svijesti, Staljinizam ili apsurdi jednoumlja, Ethos i ljudsko bivstvovanje, Uvod u filozofiju, Zarobljeni um, Filozofija ideologije, Hadži Murad i Sandžak, Filozofija i društvena događanja te više od 200 drugih naučnih, stručnih i publicističkih radova.

Odlaskom profesora Muminovića, Bosna i Hercegovina je izgubila jednog od svojih najvećih intelektualaca.