U utorak 10. 11. 2020. godine sa početkom u 10 h u velikom amfiteatru Filozofskog fakulteta u Sarajevu, održan je simpozij Filozofija savjesti Rasima Muminovića. Skup je održan uz poštivanje epidemioloških mjera koje su na snazi u Bosni i Hercegovini. U referatima i raspravi koja je vođena tematizirane su glavne odrednice filozofije Rasima Muminovića. Posebno je analizirano njegovo razumijevanje filozofije i određenje etike kao temeljne filozofijske discipline.

Analize djela Rasima Muminovića, koje su izložili Šejla Avdić i Samir Arnautović, Muminovićevu filozofsku misao su interpretirale kao dio evropskog filozofskog mišljenja u svome vremenu. Referat Mehmeda Dedića je Muminovićevu misao situirao u društveni kontekst i predstavio je kao društveno angažiranu misao, koja je u stanju da razobliči političke ideje i djelovanja u njihovom destruktivnom kontekstu.

Ispred Općine Centar i Grada Sarajeva skupu se obratio općinski i gradski vijećnik Nuko Grebović, a Fatima Muminović Pelesić je svojim obraćanjem skrenula pozornost na problem savjesti koji se treba posebno razmotriti kada se radi o filozofskoj misli Rasima Muminovića.

Referati sa simpozija biti će objavljeni u narednom broju filozofskog časopisa Theoria i predstavljat će trajno svjedočanstvo o obilježavanju 85. godina od rođenja najvećeg bosanskohercegovačkog filozofa.