Sa velikom žalošću objavljujemo – otišao je naš Jasmin! Potpredsjednik Filozofskog društva Theoria prof. dr. Jasmin Džindo preminuo je u nedjelju 30. 8. 2015. u popodnevnim satima. Tako smo, nakon njegove duge borbe za život, ostali bez još jednog intelektualca, znanstvenika i dobrog čovjeka. Jasmin Džindo je rođen u Sarajevu 27.08.1965. godine, gdje je završio Petu gimanziju te studij francuskog jezika i književnosti i italijanskog jezika i književnosti.

1991. godine vanredno je završio i studij latinskog jezika i rimske književnosti. Titulu magistra književnohistorijskih nauka je stekao na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, a 2000. godine je stekao titulu doktora lingvističkih nauka na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Paviji, Italija. Prof. dr. Jasmin Džindo je bio istaknuti član našeg kolektiva i akademske zajednice. Pored 5 knjiga i brojnih članaka koje je objavio, preveo je 2 knjige sa italijanskog jezika i više desetina članaka, kako sa italijanskog, tako i sa francuskog na bosanski jezik.

Bio je najvažniji bosanskohercegovački italijanista. U ratnim godinama je počeo raditi kao asistent za italijanski jezik na Odsjeku za romanistiku Filozofskog fakulteta u Sarajevu. I dok je napredovao u karijeri, od asistenta do redovnog profesora, u isto vrijeme je razvijao i katedru za Italijanistiku, i svesrdno radio na promociji italijanskog jezika, književnosti i kulture u BiH.

Prvo je dvogodišnji kurs italijanskog jezika podigao 2006. godine na trogodišnji studij italijanskog jezika i književnosti, 2008. na petogodišnji studij, a akademske 2013/14. godine je, po prvi put u historiji Bosne i Hercegovine, pokrenut petogodišnji jednopredmetni studij italijanskog jezika i književnosti, i to opet zahvaljujući njegovom radu i zalaganju. Isto tako, uz njegovo zalaganje, Filozofski fakultet u Sarajevu je, u skladu sa kadrovskim potrebama, uposlio i 4 asistenta na Italijanistici, te je stvorena katedra za italijanistiku koja bi uskoro mogla prerasti čak i u odsjek. Na muzičkoj akademiji u Sarajevu je predavao italijanski jezik. Trudom prof. dr. Jasmina Džinde u poslijeratnim godinama je uveden italijanski jezik kao treći strani jezik u 4 sarajevske gimnazije. Prof. dr. Jasmin Džindo je, između ostalog, godinama vršio i dužnost šefa Odsjeka za romanistiku, a bio je i prodekan za naučnoistraživački rad i međunarodnu saradnju našeg fakulteta.

U Filozofskom društvu Theoria profesor Džindo je obavljao funkcije potpredsjednika Skupštine i potpredsjednika Društva. Sudjelovao je u organizaciji najvažnijih događaja FDT i bio posvećen razvoju Društva kao institucije koja promovira znanost i kulturu. Njegova prerana smrt je veliki gubitak za cijelu akademsku zajednicu!

Komemoracija profesuru Jasminu Džindi će biti održana na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, u utorak 1. 9. 2015. u 11, 00 h. Jasmin Džindo će zauvijek ostati upisan kao naš prijatelj, znanstvenik i dobar čovjek kojeg je pratio dobar glas!