Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 29. 12. 2014. održan je simpoziji Kultura konflikta i njeno prevladavanje (II).

Održavanjem ovog simpozija Filozofsko društvo Theoria je nastavilo kontinuirano istraživanje fenomena kulture konflikta i razumijevanja odnosa modernog i pred-modernog društva. Na skupu su izloženi različiti aspekti i fenomeni konflikta i eleborirani objektivni odnosi koji se uspostavljaju u društvima zasnovanim na kulturi konflikta.

Poseban ton simpoziju su dale rasprave koje su vođene nakon referata, a u kojima su postavljeni problemi sagledavani iz različnih rakursa i u višeznačnim kontekstima. Veoma značajno je bilo to što su u raspravama sudjelovali i mladi istraživači i studenti.

Problem kulture konflikta kao vrednosnog sistema pred-modernih društava, pokazuje se tematski veoma značajnim za razumijevanje odnosa koji vladaju u regionu jugoistočne Evrope. U tom smislu, pitanje konflikta u modernim društvima, posebno zemljama Evropske unije i nedovoljno razvijenim društvenim zajednicama, mora se sagledavati na različite načine. Samo značenje konflikta u modernom kontekstu je potrebno dferenciranije posmatrati.

U tom smislu se različnosti ne uzimaju kao konfliktna osnova, dok se u značenjima pred-modernih društava različnosti pojazvljuju ne samo kao osnova konflikta, nego zahvaljujući ulturi konflikta veoma često impliciraju opće sukobe. Na ovom pravcu sagledavanja problema, kultura konflikta je u referatima izlagača inerpretirana polazeči od samog njenog značenja, do fenomena i događaja koji na važan način obilježavaju našu stvarnost. FDT je najavilo objavljivanje zbornika sa izlaganjima sa simpozija, gdje će na simpoziju izložene teme imati širu elaboraciju. Izlazak zbornika se očekuje u toku 2015. godine.