Predsjednik FDT, profesor Samir Arnautović, objavio je studiju pod naslovom “Hegels Anthropologie, Epistemologie und Religion als Begründung der Welt ohne Gott“. Studija je objavljena u reprezentativnoj ediciji “Hegel Jahrbuch“, u knjizi pod naslovom “Hegels Anthropologie“, koja izlazi kao posebno izdanje kod najprestižnijeg njemačkog izdavača “Walter de Gruyter-a“ i predstavlja izrazitu potvrdu referentnosti i znanstvenog priznanja mišljenja i rada predsjednika FDT. Arnautovićeva studija, kao i knjiga “Hegels Anthropologie“ dostupni su u printanoj i elektronskoj formi i mogu se poručiti kod izdavača i putem “elekttronskih knjižara“ (Amazon i sl.). Objavljivanje jednog znanstvenog rada u ovakvim evropskim izdanjima nesumnjivo je međunarodno priznanje kako autoru, tako i znanstvenoj zajednici iz koje autor dolazi.

Arnautović u svojoj studiji izlaže tezu o Hegelovom mišljenju svijeta u kontekstu prevladavanja teoloških koncepcija i zasnivanja svijeta u relacijama koje su utemeljene u mišljenju, a ne u vjerovanju. Kroz interpretaciju odrednica Hegelove epistemologije i mogućnosti zasnivanja antropologije u ontološkom razumijevanju čovjeka, Arnautović Hegela predstavlja suprotno površnim interpretacijama u kojima se ovaj filozof interpretira kao konceptualista teološke slike svijeta u ontološkoj formi. Autor pokazuje da Hegel, upravo nasuprot takvim neodrživim, ali često medijski veoma privlačnim interpretacijama, metafizičko zasnivanje svijeta postavlja u kritičkom prevladavanju teoloških postavki i razumijevanju religije u značenju “istine za sve“. U krajnje izoštrenom mišljenju i rafiniranim zaključcima, studija upozorava da se Hegelova filozofija mora razumijevati u kontekstu višeznačnog i polivalentnog određenja Hegelovog sistema kao krajnjeg izraza filozofije kao “stroge znanosti“.
Nova Arnautovićeva studija “Hegels Anthropologie, Epistemologie, und Religion als Begründung der Welt ohne Gott“, pored toga što predstavlja nesumnjivu znanstvenu referencu i priznanje znanstvenom radu autora, samo je najnoviji naslov u dužem nizu od dvedesetak studija koje je Arnautović objavio u najprestižnijim edicijama za filozofiju na njemačkom govornom području. Takve informacije govore o nesumnjivoj znanstvenoj priznatosti Arnautovića u međunarodnim okvirima.
Objavljivanje studije predsjednika FDT, kao i objavljivanje znanstvenih radova u međunarodno priznatim publikacijama, potvrda je i referentnosti našeg Društva kao znanstvene organizacije. Članovi FDT svojim međunarodno priznatim radom potvrđuju da u Bosni i Hercegovini postoji filozofski potencijal koji našu znanstvenu zajednicu može reprezentirati na najvišoj razini. Ne treba sumnjati da će kontinuitet i predanost znanstvenom radu naših članova i u budućnosti potvrđivati i reprezentirati FDT kao međunarodno respektabilnu znanstvenu/filozofsku organizaciju.